Michał Nowakowski

Coach, Mentor, Trener, Manager

Na różnorodność patrzy z wielu perspektyw. Tej kulturowej dotykał na studiach ucząc się w międzynarodowym otoczeniu między innymi na Politechnice Łódzkiej (International Faculty of Engineering), SGH, Copenhagen Business School czy Danish Technical University, aby po wielu latach zarządzać transformacją sieci i IT jako VP w europejskich strukturach Orange (kraje geograficznie od Hiszpanii po Mołdawię).

Tu nauczył się że realizując projekty musimy pamiętać o różnorodności związanej z pochodzeniem człowieka ma znaczenie. Różnice kultur to też różnice kultur organizacyjnych.

Michał pracował z tą różnorodnością łącząc struktury młodego dynamicznego mobilnego Orange i Telekomunikacji Polskiej, ale nie tylko bo wpierał procesy fuzji czy podziałów innych organizacji.

W tym okresie dotykał też różnorodności wiekowej zarządzając zespołem o rozpiętości wieku 40 lat. Różnorodność płci w zespołach była dla niego zawsze ważna. Ostanio współtworzył program Liderki Razem stawiający na rozwój kompetencji managerskich kobiet, wspiera w roli mentora program High Tech Girls.

Założyciel Fireflies, firmy prowadzącej jedyny w Polsce program mentoringowy łączący biznes z osobami z niepełnosprawnościami, a także oferującej wsparcie we wdrożeniach programów opierających się na różnorodności w organizacjach.