Monika Jankowska

Coach, mentor oraz superwizor coachingu. Współtworzy platformę coachingową Up2You. Wspiera liderów w budowaniu autentycznego stylu przywództwa oraz zespoły i organizacje w budowaniu skutecznego porozumienia, którego wynikiem jest efektywna współpraca oparta na pozytywnych relacjach i zrozumieniu drugiego człowieka. Wierzy, że przywództwo buduje się poprzez relacje, a relacje poprzez rozmowy. Uczy prowadzenia ważnych rozmów z jasną intencją, w oparciu o szacunek (do siebie i rozmówcy) oraz wewnętrzną prawdę. 

Do jej klientów należą menadżerowie wyższego i średniego szczebla z organizacji takich jak eBay, Google, Johnson&Johnson, Raiffeisen, Citibank, PKO BP, Henkel, Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris, Merck. Nivea, Sanofi Aventis, EY, czy Nationale Nederlanden, lub Novartis. 

Współtworzy programy szkoleniowe uczące menadżerów, jak zarządzać ludźmi, z głównym nastawieniem na komunikację, zarządzanie konfliktem i budowanie kultury stałej informacji zwrotnej. 

 

Panelistka w MODULE 4.