Mikołaj Lewicki

Socjolog z Wydziału Socjologii, Uniwersytetu Warszawskiego.

Bada socjologicznie gospodarkę, procesy nadawania wartości i wyceny na rynkach, kredyty hipoteczne i życie z hipoteką oraz kulturę organizacyjną.

Autor książki o polskich dyskursach modernizacyjnych, p.t. „Przyszłość nie może się zacząć”, o kredycie hipotecznym, „Społeczne życie hipoteki” oraz współautor „Kultury na peryferiach”.

Jeden z fundatorów Fundacji Nowej Wspólnoty, która znosi polaryzację społeczną i polityczną w Polsce.

 

Panelista w MODULE 2.