Monika Wójcik

Business Development Director, TMF Group

 Jako konsultantka biznesowa skoncentrowana na identyfikowaniu potrzeb każdego z klientów oraz projektowaniu dla nich dedykowanych rozwiązań. Ponadto posiada długoletnią praktykę w obszarze zarządzania projektami oraz skutecznym budowaniem relacji z klientami na poziomie lokalnym i globalnym.  

W   ramach   współpracy z klientami oraz partnerami biznesowymi, wspiera organizacje w budowaniu świadomości zróżnicowanych rozwiązań biznesowych dostępnych w szerokim wachlarzu usług TMF a następnie ich wdrażaniu przy współpracy z zespołem specjalistów.

Podzieli się wiedzą i doświadczeniem w oparciu o aktualne trendy i potrzeby w zakresie budowania partnerskich relacji biznesowych.