Sylwia Bogdańska

Doradca zawodowy ds. zatrudniania OzN

Od 2017 roku bada i analizuje sytuacje OzN na otwartym rynku pracy a na podstawie własnych wieloletnich doświadczeń w roli pracownika z (nie)pełnosprawnością doradza firmom tworzyć strategie zatrudniania OzN i z sukcesem budować różnorodne środowisko pracy oparte na wartościach, pogłębianiu wiedzy i zdobywaniu doświadczeń w zakresie współpracy z OzN.

Od początku działalności Fundacji IDYLLA związana jest z ,,idylliczna rodziną” gdzie realizuje projekty na rzecz aktywizacji zawodowej OzN min; warsztaty, szkolenia, indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe dla podopiecznych fundacji oraz prowadzi działania promujące zatrudnianie OzN wśród pracodawców i partnerów organizacji.