Amadeusz Dylla

Prezes Stowarzyszenia Cool Eco Sport

Koordynator projektów na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Od 2020 roku działam aktywnie na rzecz osób z niepełnosprawnościami, koordynując projekty dla Fundacji Idylla, Fundacji La Fontaine oraz Fundacji Lubi Mi Się. W ramach mojej działalności realizuję projekty takie jak asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, wsparcie psychologiczne oraz prawne, warsztaty kreatywne, warsztaty rozwijające kompetencje miękkie oraz programy rozwoju zawodowego.

Moje zaangażowanie w tę pracę jest wynikiem inspiracji mojej mamy, która od najmłodszych lat zachęcała mnie do wspierania osób z niepełnosprawnościami poprzez wspólne wyjazdy na obozy i towarzyszenie jej w pracy podczas prowadzenia warsztatów.

Ukończyłem politologię na Uniwersytecie Łódzkim. Po studiach pracowałem na rzecz seniorów, aż w końcu postanowiłem skupić swoje siły na wsparciu osób z niepełnosprawnościami. Dzięki mojej pracy staram się tworzyć inkluzywne i wspierające środowisko, które umożliwia osobom z niepełnosprawnościami pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym.