Kamila Barańska-Sorn

Trenerka

Zajmuję się budowaniem zespołów m.in poprzez diagnozę punktów oporu i poprawę komunikacji, mapy zespołów. Jestem certyfikowaną konsultantką maxieDISC®. Realizuję diagnozy indywidualne i zespołowe. Współpracuję z działami HR w obszarach miękkich jako wsparcie zewnętrzne. 

Od 20 lat jestem przedsiębiorczynią. Od 2002 w Centrum Szkolenia Samorządu Sowid s.c, od stycznia br. rozwijam markę własną So! Szkolenia i konsultacje

Zapraszam do dyskusji na Open Forum Local 2023 w Poznaniu