Magdalena Betin

Liderka zrównoważonego rozwoju w IKEA Retail, odpowiedzialna za realizowanie strategii IKEA People and Planet Positive w dwóch obszarach: zdrowie i zrównoważone życie oraz sprawiedliwe i równe traktowanie.

Z wykształcenia anglistka. W IKEA pracowała m.in. w działach marketingu i sprzedaży.

Koordynatorka programów wpływu społecznego, którego beneficjentami są osoby z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym oraz dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym (Razem w trosce o dom, Zabawa to poważna sprawa).

Ambasadorka IKEA Foundation. Prywatnie pasjonatka języka i kultury włoskiej.

 

W module II zapraszam do dyskusji na temat:

Jakie działania możemy podejmować w organizacjach w duchu zrównoważonego rozwoju.