dr Agnieszka Popławska

Psycholożka organizacji i zarządzania, HR Business Partnerka.

Ukończyła także studia magisterskie z ekonomii, specjalność marketing. Pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie, gdzie kieruje Zakładem Psychologii Organizacji i Marketingu, a także pełni funkcję Prodziekana ds. studenckich.

Współpracuje z otoczeniem biznesowym i uczestniczy w projektach doradczych z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim i marketingu dla różnych firm.

Jest współzałożycielką spółki spin off Uniwersytetu SWPS – C-Future – która zajmuje się diagnozowaniem i rozwojem kompetencji w branży IT.

W pracy badawczej szczególnie interesuje się różnymi kontekstami przetwarzania informacji – w komunikacji marketingowej, rzeczywistości wirtualnej czy procesach uczenia się (np. uczeniu utajonym). Jest redaktorką książki „HR w IT”, która powstała we współpracy z No Fluff Jobs i która zawiera opis najnowszych praktyk i narzędzi używanych przez zespoły HR w firmach IT.