Tor Eneroth

Konsultant, coach, mentor aktywnie działający na rzecz zrównoważonej transformacji kulturowej

Wraz z Philem Clothierem jest współtwórcą inicjatywy (Amcara), która łączy cele zrównoważonego rozwoju ONZ bezpośrednio z wartościami organizacyjnymi, kulturą i świadomością liderów. Swoim zaangażowaniem i pracą pokazuje jak bardzo kultura ma bezpośredni wpływ na zdrowie i zrównoważony rozwój organizacji (społeczności/narodu) oraz jej zdolność do pozytywnego wkładu w rozwiązywanie nawet wielkich wyzwań stojących przed ludzkością i planetą.

Tor był aktywnym członkiem Grupy Założycielskiej V20 z ambicjami zwiększania świadomości i uwzględniania wartości w kształtowaniu polityki społecznej na świecie, zwłaszcza wśród narodów G20. Jest także jednym z inicjatorów i aktywnych doradców Szwedzkiej Oceny Wartości Narodowych od 2009 roku.

Tor pracował ponad 15 lat jako menedżer ds. kultury organizacyjnej w dwóch międzynarodowych firmach, SCA i Volvo, oraz 11 lat dla Barrett Values Center.

Doradzał wielu organizacjom w ich podróżach związanych z transformacją kulturową na wszystkich kontynentach świata, zwłaszcza w Europie, obu Amerykach, Afryce, na Bliskim Wschodzie iw Azji.

Autor książek i artykułów m.in. “The Dynamics of Change – Reflections on the human side of leading people through organisational change”, “Get Connected – A practical guide to grow a desired team culture”, czy “Transforming Culture In Larger Organisations – Key learnings, experiences and case studies”. 

 

Panelista w MODULE 2.