Magdalena Dydyszko

Specjalistka ds. etyki i inkluzywności w biznesie, ekspertka ds. dostępności w mBanku

Z mBankiem związana od 2023 roku, wcześniej przez 8 lat zajmowała się tematem dostępności w sektorze publicznym. Obecnie dba o to, aby produkty i usługi były stale dostosowywane do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Wspiera zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Opiniuje i doradza w zakresie standardów dostępności komunikacyjnej i architektonicznej. Edukuje, jak skutecznie budować pozytywne i przyjazne relacje z osobą z niepełnosprawnością wzroku, słuchu czy ruchu.

Twórczyni e-learningu z podstaw savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością w mBanku. Zna Polski Język Migowy (PJM).