Michał Kosiński

Associate Professor at Standford University

Michał jest Profesorem na Uniwersytecie Stanforda. Jego zainteresowania badawcze obejmują zarówno ludzką, jak i sztuczną kognicję. Jego obecne prace koncentrują się na badaniu procesów psychologicznych w Wielkich Modelach Językowych (Large Language Models – LLMs) oraz wykorzystywaniu Sztucznej Inteligencji (AI), Uczenia Maszynowego (ML), Big Data i technik obliczeniowych do modelowania i przewidywania ludzkiego zachowania.

Michał jest współautorem popularnego podręcznika “Modern Psychometrics” oraz opublikował ponad 90 recenzowanych prac w wiodących czasopismach, w tym w “Nature Scientific Reports”, “Proceedings of the National Academy of Sciences”, “Psychological Science”, “Journal of Personality and Social Psychology” oraz “Machine Learning”. Jego prace zostały zacytowane ponad 20 000 razy. Znajduje się wśród 1% Najczęściej Cytowanych Badaczy według Clarivate.

Jego badania zainspirowały okładkę “The Economist”, sztukę teatralną z 2014 roku “Prywatność”, wiele wystąpień TED, grę wideo, i były omawiane w tysiącach książek, artykułów prasowych, podcastów i dokumentów.

Michał był autorem pierwszego artykułu prasowego ostrzegającego przed Cambridge Analytica. Jego badania ujawniły ryzyka związane z prywatnością, które były wykorzystywane przez firmę, i zmierzyły skuteczność ich metod.

Posiada doktorat z psychologii z Uniwersytetu w Cambridge oraz magisterium z psychometrii i psychologii społecznej. Wcześniej pracował jako stypendysta postdoktorancki na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Stanforda, Zastępca Dyrektora Centrum Psychometrii Uniwersytetu w Cambridge oraz badacz w Microsoft Research (Grupa Uczenia Maszynowego).