Agnieszka Karłowicz

Doświadczona menadżerka zarządzająca zespołami sprzedażowymi i obsługowymi w ogólnopolskich strukturach dużych firm, dyrektorka HR, konsultantka, trenerka, doradczyni.

Od wielu lat aktywnie pracująca nad zagadnieniem ryzyk i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz sposobów wzmacniania zaangażowania pracowników z poszanowaniem ich wewnętrznych zasobów.

Certyfikowana konsultantka badań psychometrycznych DISC D3 posługująca się tym narzędziem w pracy nad rozwojem potencjału ludzi i zespołów.