Marta Szymańska-Jarosz

Projektantka kariery, konsultantka LinkedIn.

Od ponad 10 lat jako specjalistka ds. komunikacji i promocji w Biurze Karier KUL realizuje projekty dotyczące planowania kariery i przedsiębiorczości.

Współpracuje ze środowiskiem akademickim i otoczeniem zewnętrznym. Łączy ze sobą dwa światy: młodych ludzi wchodzących na rynek pracy z pracodawcami poszukującymi kandydatów o określonych kompetencjach.

Wielka entuzjastka wykorzystania platformy LinkedIn w budowaniu marki osobistej. Pomaga w procesie opracowania profilu osobistego na LinkedIn osobom indywidualnym i zespołom. Działa w taki sposób, aby klienci budowali wiarygodne profile oparte na własnych zasobach, a przy tym uwolnili się od przekonań, które blokują ich działania na LI.