Katarzyna Sobocińska

Zastępczyni Dyrektora w Biurze obsługi Inwestora Miasta Poznań

Samorządowiec, ekspertka w zakresie inwestycji zagranicznych i marketingu terytorialnego, liderka zespołu, organizatorka eventów, koordynatorka współpracy miasta z biznesem i instytucjami otoczenia biznesu

MOJE WARTOŚCI: ekologia, zrównoważony rozwój, równość + różnorodność + inkluzywność, etyka, wiedza.  Z wykształcenia ekonomistka, ma wieloletnie doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym na rzecz Miasta Poznania, gdzie obecnie pracuje na stanowisku Zastępczyni Dyrektora Biura Obsługi Inwestorów.

Wraz z zespołem „pilotów inwestycyjnych” jest odpowiedzialna za obsługę inwestorów zainteresowanych inwestowaniem w Poznaniu, jak i tych już obecnych w mieście. Współpracowała z inwestorami przy wielu projektach zrealizowanych w Poznaniu, m.in. przy tworzeniu centrów usług wspólnych MAN, Carlsberg, Franklin Templeton Investments, Ciber (obecnie Lumen Technologies), Capgemini, Transcosmos, Miele i wielu innych.

Posiada szeroką wiedzę z zakresu procesu lokalizacji inwestycji, pomocy publicznej, poznańskiego rynku nieruchomości, sektora BSS (Business Services Sector) i ICT. Zaangażowana we wdrażanie działań marketingowych na rzecz wspierania inwestorów i pracodawców obecnych w Poznaniu, m.in. organizację konferencji technologicznej Pozitive Technologies.

Miasto Poznań promuje wartości podzielane przez biznes: równość, różnorodność i niedyskryminację, promocję ekologii, nowoczesną mobilność, współodpowiedzialność i zaangażowanie, itd. Stanowią one podstawę współpracy Miasto-biznes-NGO.