Sonia Bendig-Pszczolińska

Doświadczona menadżerka, pracującą w branży IT, obecnie w firmie Ecovadis działającej w obszarze business sustainability.

Absolwentka Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. W swojej pracy kładzie duży nacisk na rozwój osobisty członków zespołu zarówno techniczne jak i personalny cele osobiste każdej pojedynczej osoby. Skupia się na budowaniu bezpiecznego środowiska pracy w którym każdy może być sobą i wyrażać swoje zdanie bez obaw w oparciu o dobrą komunikację transparentność i szczerość z jednoczesnym poszanowaniem odmienności każdego.

Aktywnie angażuje się w pracę grup ambasadorów i różne inicjatywy D&I zarówno w pracy jak i poza nią.