Agnieszka Kowalska

Dyrektorka HR, pełnomocniczka zarządu mBanku ds. etyki, różnorodności i inkluzywności, a także moderatorka zmian kulturowych, coach i mentorka.

Liderka o holistycznym podejściu do zarządzania

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w różnych obszarach zarządzania – HR, różnorodność, etyka, sprzedaż i zmiana. Pracowała dla wiodących banków, takich jak mBank, Raiffeisen, Citibank, gdzie opracowywała innowacyjne strategie, optymalizowała procesy, nadzorowała procesy sprzedażowe, przeprowadzała złożone procesy transformacyjne jak i wpływała na kulturę organizacyjną firmy.

Jest aktywna społecznie dążąc do wywierania pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko. Działa na rzecz osób z grup defaworyzowanych i potrzebujących. Jest także gorącą zwolenniczką koncepcji uczenia się przez całe życie, co odzwierciedla jej ciągłe dążenie do doskonalenia osobistego i zawodowego.

Jej wszechstronne doświadczenie połączone z pasją do tworzenia etycznego i zrównoważonego środowiska czyni ją inspirującą liderką, gotową stawić czoła wyzwaniom przyszłości, zarówno w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym, jak i zarządzaniu ludźmi i technologią, które kształtują przyszłość organizacji.