dr Bartłomiej Brach

Badacz sensu pracy i purpose organizacji.

Doktor nauk o zarządzaniu, specjalizuje się w zagadnieniach rozwoju kapitału ludzkiego. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Doradza firmom będącym w procesie zmiany zarówno na etapie badań, projektowania oraz wdrażania rozwiązań w zakresie, kultury organizacji i doświadczenia pracy. 

Posiada 7 lat doświadczenia prowadzenia projektów dla polskich przedsiębiorstw prywatnych.